IRINARA.COM TEOKSET PROJEKTISTA YHTEYS
2023 METSÄ
/ KORKEUKSISTA


data/TAIDETTA
suomalaisesta
metsästä

Teokset

"Metsä korkeuksista" on kuvataiteilija Irina Raskin teossarja ilmakuvista, maastokartoista ja metsädatasta.


Puuston ikä

Pohjoissuomi on ollut karujen erämaiden ja vanhojen metsien maata. Nyt metsä nuortuu kaikkialla.


50-luvulta käynnistynyt suuri metsänparannus, siirtymä yläharvennuksista uudistushakkuisiin, ja 60- ja 70 -lukujen ojitukset, sekä pienviljelyn peltojen käytöstäpoisto ovat onnistuneesti kypsyttäneet ennätyssadon korjuukelpoisia kasvatusmäntyjä. Tuona aikana pohjoisen yli 120 vuotiaiden metsien määrä on romahtanut. Talousmetsä uudistetaan viimeistään 90 vuotiaana, ihmisiän sykleissä. Maa myllätään ja uudistetaan konetyöllä korkein kustannuksin. Samalla häviävät mustikanvarvut ja muut vanhenevan metsän tunnuslajit.

Etelässä pitkäikäiset puut ovat useinmiten puistoissa. Nuoret taloustaimikot kypsyvät nyt koko maassa yleisemmin kuusta. Puiden määrä kasvaa. Puuston kokonaistilavuus on suurempi kuin luonnontilassa olisi mahdollista saavuttaa. Mutta tästä syystä erityisesti nuortuvan Etelä-Karjalan metsiköissä ihminen on usein vanhempi kuin puut. Näistä tarinoista otteita kertovat vihreän ja keltaisen sävyiset puuston ikää käsittelevät teokset.

Suomessa ihmisen keski-ikä on noin 44 vuotta. Teoksissa tummat ja vihreät metsiköt ovat keski-ikäämme vanhempia, oranssit nuorempia.


Kierto, 2023<br/>
        <small>mustesuihkuvedos<br />
        50 cm x 90 cm<br />
        Sisältää Luonnonvarakeskuksen Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) 2019 kartta-aineistoa.</small>

Kierto (2023)

Erämaa, 2023 <br />
        <small>mustesuihkuvedos <br />
        90 cm x 50 cm <br />
        Sisältää Luonnonvarakeskuksen Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) 2019 Puuston Ikä kartta-aineistoa. </small>

Erämaa (2023)

Korkea länsi, 2023 <br/>
        <small>mustesuihkuvedos<br />
        90 cm x 50 cm<br />
        Sisältää Luonnonvarakeskuksen Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) 2019 kartta-aineistoa.</small>

Korkea länsi (2023)

Kelvenne, 2023<br/>
        <small>mustesuihkuvedos<br />
        50 cm x 50 cm<br />
        Sisältää Luonnonvarakeskuksen Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) 2019 kartta-aineistoa.</small>

Kelvenne (2023)

Leijuva, 2023<br/>
        <small>mustesuihkuvedos<br />
        50 cm x 50 cm<br />
        Sisältää Luonnonvarakeskuksen Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) 2019 kartta-aineistoa.</small>

Leijuva (2023)Tieverkosto

Teoksessa "Suonet" ja "Neito" (2023) kiemurtelevat tiet luikertavat kaupunkien kehistä syvälle metsään. Mutta metsä ei ole syvä, sillä sen katkaisee kilometrin välein metsätie. Ja kun metsä aiotaan kaataa, sinne ajetaan muuutaman metrin välein hakkuukäytävä, tukkirekoille kunnostetaan silmukkapäinen kääntötie, ja lopulta metsikön puut matkaavat jatkokäsittelyyn maantieväyliä pitkin.

On vaikeaa eksyä korpeen, kulkea aarnion läpi, tai levittää juurensa viiden minuutin metsässä. Vasta puuttomalla pohjoisrajalla suonistot hajautuvat ja hiljenevät.

Suonet, 2023 <br />
        <small>mustesuihkuvedos <br />
        90 cm x 50 cm <br />
        Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 03/2023 Tieviiva aineistoa </small>

Suonet (2023)

Neito, 2023 <br/>
        <small>mustesuihkuvedos<br />
        140 cm x 80 cm<br />
        Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 03/2023 Tieviiva aineistoa</small>

Neito (2023)Ojitus

Suomeen on 1960 luvun alusta luotu uutta metsämaata noin 1,5 miljoonaa hehtaaria soita ojittamalla. Maamme kaikista soista yli puolet on tämän hankkeen myötä ojitettu. Erityisesti etelä- ja keski-Suomessa, jossa soita on runsaasti ollut, suo on useimmiten enää muisto nimistössä. Teos "Suomaa/Ojitetut" (2023) koostuu suopäätteisestä paikannimistöstä.

Suomaa/Ojitetut, 2023 <br/>
        <small>mustesuihkuvedos<br />
        140 cm x 80 cm<br />
        Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 03/2023 Nimistö aineistoa</small>

Suomaa/Ojitetut (2023)(2021) Maankäyttö

Maastokartta kuvaa entisen suon, ristiinrastiin ojitetun, teiden ja punaisten kiinteistörajojen halkoman alueen - sama näkymä toistuu ilmakuvassa. Teoksessa "Maanjako" (2021) metsän reuna seuraa kiinteistörajaa, tie halkaisee taimikon, suoraan kaivetut ojat nostavat metsämaan suosta. Nelikulmaiset pellot ympäröivät metsäisiä tilkkuja - pienille eläimille ja kasveille ne voisivat yhtä hyvin olla saaria. Valtaosa maailmasta on nyt ihmisen muovaamaa.

Siellä täällä talousmetsämaisemassa näkyy suojeltujen metsien pieniä tilkkuja vihreällä rajattuna. Kartasta irrotettuna nämä valtion ja yksityisten omistajien suojellut maa-alueet täyttävät tutun valtiomme muodon. Irralliset alueet ovat kaukaa katsottuna kuin roiskeita paperilla tai kuin tähtitaivaan tuiketta. Valtaosa Suomen maapinta-alasta, 86 prosenttia, on metsätalousmaata. Hakkuilta suojeltuja puustoisia alueita ei ole enempää kuin pikseleitä teoksissa "Suojeltu" (2021) ja "Taivas" (2021).

Maanjako, 2021 <br/>
        <small>mustesuihkuvedos<br />
        110 cm x 120 cm<br />
        Sisältää Maanmitauslaitoksen Kiinteistörekisterikartan 08/2021, Maastotetokannan 08/2021 ja Ilma- ja ortokuvat 2020 aineistoa.</small>

Maanjako (2021)

Suojeltu, 2021 <br/>
        <small>mustesuihkuvedos<br />
        140 cm x 100 cm<br />
        Sisältää Suomen ympäristökeskuksen aineistoa Yksityisten mailla olevat luonnonsuojelualueet ja valtion omistamat luonnonsuojelualueet.<br /> 
        Sisältää Luonnonvarakeskuksen Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) 2019 karta-aineistoa.<br />
        Aineistosta on poistettu puuttomat alueet.</small>

Suojeltu (2021)

Taivas, 2021 <br/>
        <small>mustesuihkuvedos<br />
        90 cm x 90 cm<br />
        Sisältää Suomen ympäristökeskuksen aineistoa Yksityisten mailla olevat luonnonsuojelualueet ja valtion omistamat luonnonsuojelualueet.<br /> 
        Sisältää Luonnonvarakeskuksen Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) 2019 karta-aineistoa.<br />
        Aineistosta on poistettu puuttomat alueet.</small>

Taivas (2021)

PROJEKTI

Teossarja suomalaisesta metsästä

Datataidetta vapaasti saatavista aineistoista

Suomessa on paljon puita. Puusto on Suomessa elinkeino, jopa elinehto – ei siis ole poikkeuksellista, että metsämme on mitattu, kuvattu, ajoitettu, ja arvotettu huikealla tarkkuudella. Ja kaikki tämä tieto on vapaasti kenen tahansa kiinnostuneen saatavilla. Kuinka tarkkaa, värikästä, ja kuinka erikoisia muotoja. Tieto on kaunista. Haluan jakaa löytämäni muodot sinulle ja kutsun sinut katsomaan metsiämme uusista korkeuksista.

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Karjalan rahasto

Vuonna 2023 valmistuneiden teosten toteutusta on tukenut apurahalla Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Karjalan rahasto. Sarjan teoksia on ollut esillä Kouvolan Poikilo -taidemuseossa, Kotkassa Galleria Uusi kuvassa, ja Lappeenrannan taidemuseossa.

Metsä korkeuksista / Metsä syvyyksistä näyttely galleria Uusi kuvasssa yhteistyössä kuvataiteilija Teemu Heikkisen kanssa. <br>(etualalla Heikkisen veistos 'Epitafi metsälle')

Metsä korkeuksista / Metsä syvyyksistä (2023),
Galleria Uusi kuva

'Suojeltu' ja 'Taivas' Metsä/Kaakko22 yhteisnäyttelyssä Kouvolan taidemuseo Poikilossa

Metsä Kaakko22/23 (2022), Kouvolan taidemuseo Poikilo


Teossarja Metsä Korkeuksista toteutettiin vuosien 2021-2023 aikana. Aineistona oli tuolloin satavailla tilastoja, jotka olivat pääosin vuodelta 2019. Sittemmin tietoa on julkaistu lisää ja tiedon jakamisen palvelut ovat kehittyneet niin, että voin nyt jakaa osan poimimistani aineistoista - sinunkin metsäsi - omalla ruudullasi liikuteltavaksi, rajattavaksi ja tutkittavaksi.

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/
AVAA KARTTA

Suomalainen metsä lukuina:

Metsätalousmaata maapinta-alasta

86%

Suojellut alueet tuottoisista metsätalousmaista

9%

Yli 120-vuotiasta metsää

17%

Korhonen K. T., Ahola A., Heikkinen J., Henttonen H. M., Hotanen J.-P., Ihalainen A., Melin M., Pitkänen J., Räty M., Sirviö M., Strandström M. (2021). Forests of Finland 2014–2018 and their development 1921–2018

TIETO
LÄHTEITÄ:
MML
Maanmittauslaitos
- kartat ja paikkatieto
LUKE
Luonnonvarakeskus
- metsä tilastot
SYKE
Suomen Ympäristökeskus
- avoin tieto
Metsäkeskus
Suomen Metsäkeskus
- avoin metsä ja luontotieto
QGIS
Vapaa avoimen lähdekoodin
paikkatieto-ohjelmisto
EEA
European Environment Agency
- analysis and data

YHTEYSTIEDOT

Teostiedustelut ja yhteydenotto

Irina Raski on imatralainen ammattikuvataiteilija ja kuvittaja. Hänen teoksensa tarkkailevat metsää satelliittikuvien, karttojen ja tilastojen pohjalta. Raski miksaa teoksissaan vaapasti saatavia kartta- ja tietoaineistoja, joista hän koostaa muokkauksilla, uudelleen piirtämällä ja tekstiä lisäten suurikokoisia vedoksia.

'Maanjako' Metsä/Kaakko22 yhteisnäyttelyssä Kouvolan taidemuseo Poikilossa
Irina Raski, kuvataiteilija AMK
Imatra, Etelä-Karjala
Email: art@irinara.com

Lähetä sähköposti